لوگوی بانک آگهی

کمپرسور اسکرو مخزن هوا بلوئر درایر تله آبگیر چیلر

دسته بندی
صنعتی
محل
تهران / میدان آزادی

کمپرسور اسکرو مخزن هوا بلوئر درایر تله آبگیر چیلر

دسته بندی
صنعتی
محل
تهران / میدان آزادی
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.