لوگوی بانک آگهی

طراحی و ساخت مبدل های حرارتی نسل سوم مختص واحدهای قیر سازی

دسته بندی
کارخانه
محل
تهران / تهرانپارس شرقی

طراحی و ساخت مبدل های حرارتی نسل سوم مختص واحدهای قیر سازی

دسته بندی
کارخانه
محل
تهران / تهرانپارس شرقی
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.