لوگوی بانک آگهی

شناور یدک کش دریایی

دسته بندی
قایق و لوازم جانبی
محل
آبادان /
قیمت
4.200.000.000 تومان
نوع آگهی ثبت شده
فروشی

شناور یدک کش دریایی

دسته بندی
قایق و لوازم جانبی
محل
آبادان /
قیمت
4.200.000.000 تومان
نوع آگهی ثبت شده
فروشی
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.