لوگوی بانک آگهی

سنسور فشار مذاب و حرارتی اتک مخصوص تزریق پلاستیک

دسته بندی
صنعتی
محل
تهران / جمهوری

سنسور فشار مذاب و حرارتی اتک مخصوص تزریق پلاستیک

دسته بندی
صنعتی
محل
تهران / جمهوری
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.