لوگوی بانک آگهی

دستگاه فزر سی ان سی رکرمن ( Reckerman CNC )

دسته بندی
صنعتی
محل
تهران / خلیج فارس

دستگاه فزر سی ان سی رکرمن ( Reckerman CNC )

دسته بندی
صنعتی
محل
تهران / خلیج فارس
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.