لوگوی بانک آگهی

تسمه نورد-تسمه ريزبار آهن-تسمه ماشينکار-تسمه فابريک

دسته بندی
آهن آلات و فلز
محل
تهران / مهرآباد جنوبی

تسمه نورد-تسمه ريزبار آهن-تسمه ماشينکار-تسمه فابريک

دسته بندی
آهن آلات و فلز
محل
تهران / مهرآباد جنوبی
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.