لوگوی بانک آگهی

اجاره بیل مکانیکی ومینی بیل بهمراه پیکور

دسته بندی
حمل و نقل
محل
تهران / افسریه

اجاره بیل مکانیکی ومینی بیل بهمراه پیکور

دسته بندی
حمل و نقل
محل
تهران / افسریه
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.