بانک آگهی

شماره حساب مالک بانک آگهی

 

 

 

💡 تمامی حقوق مادی و معنوی برای مالک سایت بانک آگهی به نام مهدی اسدی بالسینی محفوظ است.

 

 

💡 کلیه پرداختهای آنلاین توسط درگاه پرداخت بانک ملت به نام مهدی اسدی بالسینی واریز می شود.

 

 

💡 چنانچه قصد تمدید خدمات ویژه بانک آگهی را دارید یا پرداخت خود را می خواهید به صورت واریزی انجام دهید به شماره کارت بانک ملت

6104337397302017 به نام مهدی اسدی بالسینی واریز نمایید. 

 

 

سپس فیش و رسید پرداختی خود را در واتس آپ به شماره تلفن 09212079545 ارسال نمایید و تاییدیه آن را دریافت نمایید تا سرویس مورد نظر شما فعال گردد. با تشکر