لوگوی بانک آگهی

شرایط وام مسکن در سال 98

تاریخ انتشار: 25 مهر 1398 ساعت 18:56 تاریخ آپدیت: 25 مهر 1398 ساعت 19:07

امروزه خرید مسکن به دلیل افزایش قیمت آنها و شرایط اقتصادی، بسیاری از خانواده ها مخصوصا کسانی که تازه تشکیل خانواده داده اند را به چالش کشیده است.لذا خانواده ها برای خرید مسکن از انواع تسهیلات نیز سعی میکنند بهره مند شوند و جهت دریافت تسهیلات از شرایط پرداخت آن نگرانیهایی دارند.اگر قصد خرید خانه و  


ثبت نظر